Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Jáchymov

St. Johachimsthal


Založení města

Horní město Jáchymov bylo díky nalezištím stříbrné rudy v 16. století po Praze druhým největším městem v Čechách. Z vytěženého stříbra se razily tolary, které se staly oblíbeným platidlem nejen v Evropě, ale rozšířily se až do Ameriky, kde daly jméno americkému dolaru. Název města je vysvětlován tak, že jím měla být doplněna neúplná svatá rodina, podle níž dostala jména v té době již známá sídla na saské straně; Annaberg, Mariaberg a Josefstadt. Na strmých svazích údolí města Jáchymova se prý nacházelo surové stříbro v kořenech vyvrácených stromů či po prvním kopnutí hned pod drnem. Sedmnáct let po vzniku obce tu žilo již osmnáct tisíc obyvatel. Drasticky na život města dolehly morové rány a náboženská nesnášenlivost v 17. století. Musela odejít většina obyvatel a roku 1613 jich ve městě zbylo pouze 529. To znamenalo začátek úpadku města i podnikatelské činnosti jeho obyvatel. Další rozkvět přišel až s objevením léčebných účinků smolince. Tento objev proměnil také okolní krajinu na velký vycházkový bulvár s veškerou dostupnou turistickou infrastrukturou pro lázeňské hosty.

Jáchymov - urbanistický, architektonický a krajinný skvost

Rychlost, s jakou se celé jáchymovské údolí zalidnilo odvážnými horníky v 16. století, i dnes bere dech. Pouhých sedmnáct let po objevu stříbrných žil se stal Jáchymov druhým nejlidnatějším městem českého království. Velké množství nových obyvatel nutilo tehdejší stavbaře stavět velmi rychle a také využít bezezbytku všech možností, které jim nabízelo příkré údolí sevřené ze všech stran svahy hor.

Bylo nutné vybudovat zpevněnou síť cest, které vycházely z hlavní komunikace na dně zvedajícího se údolí a směřujících po svazích hor do všech stran. Podíváte-li se ještě dnes z pastvinného vrcholku Klobouku na město, tento krásný půdorys uvidíte.

Lze říci, že přírodní podmínky, tlak tehdejších investorů a časová tíseň daly společně vzniknout jednomu z nejkrásněji položených měst ve střední Evropě. Hlavní tepna města, kostel sv. Jáchyma a vrstevnicové uličky rozbíhající se po stráních kopců představují urbanistický a krajinotvorný skvost, který plně vychutnáte teprve na historických snímcích R. Fuchse a dalších fotografů.

I dnes má město ve své úchvatné poloze ohromný kapitál pro budoucnost. Jakkoliv je centrum města důkazem devastace pohraničí, každý, kdo se na chvíli v tomto výjimečném městě zastaví a pohlédne na něj z výšky, musí přiznat, že má ohromného ducha a potenciál pro turistiku. Lze dokonce říci, že Jáchymov - vzhledem k historii, významu, bohatství - je dnes nejvíce nedoceněným českým městem.

Dějinné zkratky

Jáchymov se nevyvíjel „normálně" jako ostatní městečka v Krušných horách. Všechny dějinné události zde proběhly v ohromné časové zkratce. Město rychle vzniklo, zbohatlo, kvůli náboženským sporům v 17. století přišlo o obyvatele. Začátkem 20. století od zapomnění Jáchymov zachránil objev účinků uranu na člověka. Zásoby uranu byly v Jáchymově ohromné. Jenomže v neklidném 20. století se uran netěžil, ale přímo raboval.

Podíváme-li se dnes, jak město vypadá, je zřejmé, že Jáchymov ze svého bohatství nezískal ani tolar, ani marku, ani rubl, ani dolar. Znásilněné město se jistě může obávat dalšího objevu, který by do jeho malebných údolí a strání přilákal další nájezdníky. Jediné, co dnes toto v minulosti těžce zkoušené město potřebuje, je poklidný rozvoj a výchova místních patriotů, kteří se zaslouží o plynulou obnovu nejkrásněji položeného horského města v České republice.

Dnešní realita

Pomalu se probouzející město se nyní musí vyrovnávat s novými problémy, které přináší jeho poloha nedaleko hraničního přechodu do SRN. Jedná se zejména o prostituci a o rozrůstající se tržnici. Dnešní tvář města je také určována tím, co není na první pohled patrné. Mnohé totiž skrývá milosrdná příroda. Pod porosty listnatých stromů a keřů se skrývají úbočí zraněná v dávné i nedávné minulosti haldami vytěženého kamene, které dokázaly pohřbít celá údolí. V Jáchymově tak funguje náletová zeleň jako stabilizátor narušených prudkých svahů proti erozi. Nové osídlení po druhé světové válce a komunistický hlad po uranu zcela „přeoraly" zdejší nerostné bohatství a zanechaly město a okolí poničené, zapomenuté a zarostlé.


Články:

V Senátu parlamentu ČR proběhla veřejná diskuze nad projektem Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge

Sešli se zde zástupci Karlovarského, Ústeckého kraje, dotčených ministerstev, zástupci Technické univerzity v Freibergu a další hosté a přednášející.

Celé setkání uváděl senátor Jan Horník.

A vyznění celé akce? Vypadá to, že by tento projekt mohl zachránit zdevastovaný Jáchymov a zároveň jej posunout do čela celého Montanregionu v ČR. Toto místo si jistě svojí historií zaslouží. Dále dochází k vytipování vhodných památek na území KV a ÚST kraje. Ministerstvo kultury přislíbilo nadstandartní péči při přípravě zapsání památek na seznam UNESCO - hlavně je musí co nejdříve vyhlásit....

Jednalo se o první schůzku širší projektové skupiny.

Velmi pozitivní také je schválení projektu Montanaregionu v Ústeckém kraji pomocí dotačního programu Cíl 3.

Doufáme, že Montanregion v ČR rychle dožene přípravné práce v Sasku a pokusí se v letech 2013/2014 o zapsání na seznam UNESCO. Místní lidé budou tak mít šanci se více ztotožnit se svým krajem.

Fotografie z akce naleznete ZDE celý článek


Divadelní představení na lanovce z Jáchymova na Klínovec ve dnech 12. a 13. 2. 2010

Divadelní představení na Klínovci

Studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze připravují projekt Lanostory přímo pro svah nejvyšší hory krušných hor, Klínovce. Představení proběhne 12. a 13. února od 16:15 hod. na Jáchymovské lanovce.

Diváci tak budou mít příležitost shlédnout jáchymovský příběh v jednotlivých obrazech během jízdy na vrchol. Režisérka Apolena Vanišová a dramaturg Andrej Šoltés se nechali inspirovat pohnutou historií Krušných hor, ale i jejich pověstmi a legendami. Celý tvůrčí tým, čítající asi třicet osob, bude inscenaci připravovat přímo na místě už od počátku měsíce února.

Veškeré informace a novinky naleznete na adrese www.lanostory.eu.

Režie:
Apolena Vanišová (2. ročník obor režie a dramaturgie Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU)

Dramaturgie:
Andrej Šoltés (2. ročník obor režie a dramaturgie Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU)

Hrají:
studenti 1. ročníku oboru herectví Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU

Scénografie a kostýmy:
Studenti oboru scénografie Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU

Produkce:
Irena Velichová (2. ročník Katedry produkce DAMU)
Kristýna Kamenická (2. ročník Katedry produkce DAMU)
Monika Urbánková (2. ročník Katedry produkce DAMU)
celý článek


Jaroslav Vondráček – Frischer Wind für Joachimsthal

Im Oktober 2007 wurde Herr Vondráček zum Bürgermeister von Joachimsthal gewählt. Er ist Mitglied des Vereins „Hoffnung für Joachimsthal“. Nach vielen Jahren, in denen die Gemeinde keinen festen Stadtrat hatte und sich die Bürgermeister einer nach dem anderen die Klinke in die Hand gaben, kommen nun hoffentlich für diesen Ort bessere Zeiten. Herr Vondráček hat ein gutes Team von Lokalpatrioten hinter sich und sogar den Senator Jaroslav Hadrava, der schon Geld für die Sanierung von Loket beschaffen konnte. Vielleicht gelingt dies nun auch in Joachimsthal.

Im Interview können Sie sich anhören, was das Joachimsthaler Rathaus bereits geleistet hat und was noch vor ihm liegt.

celý článek


Neudeker Heimatbrief - rešerše textů o bývalém okrese Jáchymov.

Vážení čtenáři.

Přikládáme k vašemu použití index textů, které vyšly v časopise Neudeker Heimatbrief o bývalém okrese Jáchymov.

Vlevo naleznete název přispěvku, dále autora.
Čísla v pravé části značí toto: Svazek, číslo časopisu a stránku s textem.
Např.: Voigtsgrün mit Bild 1 26 1

Pro vaši orientaci v naskenovaných Heimat Briefech hledejte podle čísla časopisu. Klikněte si v sekci Fotogalerie / Písemnosti / Neudker Heimatbrief na vybrané album, a zkuste najít přesné číslo časopisu.

Doufáme, že se Vám hledání v NHB ulehčí.
PM celý článek


Oldřich Ježek - in den Uranbergwerken schuffteten sich die Menschen zu Tode: die Träger des Ordens der Arbeit starben nach den Statistiken am frühesten.

Oldřich Ježek war lange Jahre Lehrer und Chronist in Joachimsthal. Doch diese Aufgaben hat er weitergegeben und so Zeit für ein mehr als vierstündiges Interview. Aber keine Angst - es war ein angenehmes Gespräch, tiefgründig und voller Überraschungen.

Herr Ježek wurde in den ukrainischen Karpaten geboren. Von hier mussten seine Eltern mit ihm allerdings vor den Deutschen und den Ungarn ins Protektorat flüchten. Nach dem Krieg zogen sie nach Joachimsthal. Sein Vater betrieb bereits in der Ukraine ein Restaurant, und später ebenso in der neuen Heimat. Herr Ježek studierte am Lehrerseminar und begann dann zu unterrichten. Er erlebte hier die wilden fünfziger und sechziger Jahre.

Heute kann er ruhig und weniger einseitig die Entwicklung um die Vertreibung der Deutschen beurteilen. Ebenso präzise betrachtet er die Stimmungen in der Stadt, die Arbeit in den Uran-Betrieben. Er kennt auch die Umgebung von Joachimsthal und deren Veränderungen sehr gut.

Das Gespräch mit Herrn Ježek ist eine gedankliche Reise in die geheimnisvollen Täler an den Erzgebirgshängen.
celý článek


Oldřich Ježek - v uranových dolech se lidé honili za smrtí: nositelé řádů práce dle statistik umírali nejdříve.

Pan Oldřich Ježek byl dlouholetým učitelem v Jáchymově a také kronikářem. Dnes již tyto posty nezastává a tak má čas pro více než čtyřhodinový rozhovor. Žádný strach :-) Povídání to bylo příjemné, zasvěcené a plné překvapení.

Pan Ježek se narodil rodičům na Zakarpatské Ukrajině. Odsud museli na začátku války utéci před Němci a Maďary do Protektorátu. Po válce se rodina přestěhovala do Jáchymova. Tatínek již na Ukrajině provozoval restauraci. Stejně tak činil i v Jáchymově. Pan Ježek vystoval Učitelský ústav a začal učit. Zažil zde divoká padesátá i šedesátá léta.

Dnes dokáže s chladnou hlavou a i trochu nestraněji zhodnotit vývoj kolem odsunu Němců. Stejně tak dokáže precizně rozvinout úvahy nad náladami ve městě, prací v uranových provozech. Zná velmi dobře i okolí Jáchymova a jeho proměny.

Vyprávění pana Ježka je slovní exkurzí do tajuplnného údolí ve stráních Krušných hor. celý článek


Jaroslav Vondráček – Nový vítr naděje pro Jáchymov.

V říjnu letošního roku se pan Vondráček stal starostou města Jáchymov. Je členem sdružení Naděje pro Jáchymov. Po dlouhých letech, kdy Jáchymov neměl stabilní zastupitelstvo a stále se na radnici střídali starostové, snad konečně přijdou pro město lepší časy. Pan Vondráček má za sebou kvalitní tým místní nadšenců a dokonce „do zbraně“ povolal i senátora Jaroslava Hadravu, který dokázal získat peníze na opravu Lokte. Snad se jim společně podaří to samé v Jáchymově.

V rozhovoru si můžete poslechnout, jaké kroky hodlá radnice udělat a jaké kroky již udělala.
celý článek


Vzpomínky jáchymovských havířů na „staré časy“

Pan Pavel Vaculík, rodák z Jáchymova v rámci svých studií na katedrách etnologie a folkloristiky uskutečnil kvalitativní rozhovory s starými horníky z Jáchymovska. Zápis o tématech a výpovědích si můžete přečíst v tomto článku celý článek