Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Kurort Oberwiesenthal

Kurort Oberwiesenthal


Ekologie

Také německou část Krušných hor významně zasáhly vlny ekologické devastace v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století (v té době se v NDR zvýšil počet nemocných rakovinou plic). S tím korespondovaly ekologické demonstrace v německých městech. Konkrétní zkušenost s jedovatými imisemi přicházejícími z Čech má paní Brigitte Roscher z Kurort Oberwiesenthalu, která se narodila v meteorologické stanici přímo na Fichtelbergu. Paní Brigitte říká, že když dříve foukalo z Čech, znečištěný vzduch naleptal okna oxidem siřičitým, takže je potom nebylo možné vyčistit. Co potom tento jed musel provést se stromy„

Až do sedmdesátých let byl Kurort Oberwiesenthal Mekkou zimních sportů s odpovídající infrastrukturou. Kurort Oberwiesenthal se svými severovýchodními svahy umožňuje provozovat lyžařské a sáňkařské sporty často až do poloviny dubna. Zůstává spolu s českými hřebeny stálicí běhu na lyžích a všech severských disciplín. Na oberwiesenthalských olympijských skokanských můstcích byli vychováni mnozí němečtí špičkoví sportovci, v minulosti kupříkladu Richter nebo v současné době Jens Weissflog.

Ještě v době NDR byl postaven a podporován duryňský Oberhof, který měl v zimních sportech konkurovat Kurort Oberwiesenthalu. Tomu to příliš neprospělo, ačkoli měl lepší klimatické podmínky. Oberhof se zachoval v dobrém stavu až do dnešních dnů, pravděpodobně díky své centrální poloze.

Kromě tří olympijských můstků je ještě třeba vyzdvihnout i další sportoviště: sedm lyžařských vleků s napojením na lyžařské tratě v délce 110 kilometrů. Ve výšce 1 100 metrů jsou tři tréninkové tratě, jedna dráha na štafetu a jedna střelnice pro biatlon se šestnácti drahami, vybavené elektronickými zařízeními. Je přístupná i pro rekreační sportování. Nové jsou zimní a letní sáňkařské dráhy. Velké parkoviště na příjezdu k Fichtelbergu má kapacitu 500 automobilů. Od velkého fichtelbergského parkoviště (zhruba 250 metrů od tellehäuserské silnice) vedou značené upravované turistické tratě, dlouhé až 15 kilometrů a vedoucí do lesů s mnoha potoky a do slatinných oblastí. V létě se tyto tratě používají jako turistické cesty.

Za devět let, které uplynuly od sjednocení Německa, se Kurort Oberwiesenthal znatelně proměnil. Zdá se, že počáteční deprese je již překonána. Velké nevzhledné východoněmecké hotely (Bettenburgen) jsou upraveny na západní úroveň. A jinak tu vše jde plynuleji a uspořádaněji než v sousedním Česku, které nemá žádného velkého bratra na pomoc. Dávno pryč je už masový turismus a hromadné zájezdy jako v dobách NDR, s návštěvníkem se zde opět zachází uctivě. Saská strana má výhodu v tom, že zde žije ještě původní obyvatelstvo, které se k nové výstavbě a budování infrastruktury staví s elánem a ctižádostí.


Články:

Harry Meinel: Der Keilberg ist keine Konkurrenz für den Fichtelberg, im Gegenteil, wir brauchen ihn. Erneuerung einer alten Zusammenarbeit.

Harry Meinel ist Hotelier im Kurort Oberwiesenthal. Geboren wurde er in Aschberg bei Klingenthal im westlichsten Ausläufer des Erzgebirges.

Gemeinsam mit seiner Frau sorgt er sich um zwei Hotels in Oberwiesenthal. Das Fichtelberghaus auf dem Berg und das Panorama-Hotel unten in der Stadt direkt an der Drahtseilbahn.

Herr Meinel ist ein beispielgebender Unternehmer, der sowohl das städtische Potenzial, als auch die Chancen der Berglage nutzt. Stets ist er sich bewußt, was für die Entwicklung der Region nötig ist und seine Tätigkeit zeigt Erfolg in der Zusammenarbeit mit Künstlern, lokalen Aktivisten, sowohl in Sachsen als auch auf böhmischer Seite. Er ist interessiert am Geschehen in der ganzen Region. Sein Erfolg macht ihn weder übertrieben Stolz noch hochnäsig. Als Hoteldirektor hat er stets offene Ohren und spricht mit erfrischender Herzlichkeit mit Jedem. Kurz und gut, Geschäfte kann man auch menschlich machen, herzlich und offen sein und nicht nur hart und ohne Rücksicht auf das Umfeld wie beispielsweise eine Prager Firma im Erzgebirge.

Herr Meinel kennt eine Unmenge interessanter Zusammenhänge zwischen dem Fichtelberg und dem Kurort Oberwiesenthal. Man kann Herrn Meinel öfter auf Wanderungen auch auf der tschechischen Seite treffen. Er ist nett und bescheiden, obwohl er der größte Arbeitgeber und Investor in Oberwiesenthal ist.

Wenn wir doch auch solche Lokalpatrioten für den Ausbau des Keilbergs hätten !
celý článek


Harry Meinel: Klínovec pro Fichtelberg není konkurence, naopak ho potřebujeme. Obnovme dávnou spolupráci.

Harry Meinel je hoteliérem v Kurort Oberwiesenthalu. Narodil se přímo na Aschbergu u Klingenthalu v nejzápadnějším výběžku Krušných hor.

Společně se svojí ženou se starají o dva hotely v Kurort Oberwiesenthalu. O Fichtelberghaus přímo na Fichtelbergu a o Panorama hotel dole ve městě přímo nad dolní stanicí lanovky.

Pan Meinel je ukázkou podnikatele, který pracuje s místním potenciálem, duší a možnostmi hor. Přesně si uvědomuje, co je pro udržitelný rozvoj regionu důležité a tak v jeho rukopise naleznete mnoho výstav, spolupráci s umělci, místními aktivisty na saské i české straně. Zajímá se o dění v širokém okolí. V jeho jednání nenajdete žádnou pýchu či nayšlenost. Naopak jako ředitel hotelu podrží dveře každému a mluvit s ním je učiněná radost. Zkrátka bussines lze dělat lidsky, mile a otevřeně a nebo také natvrdo bez ohledu na prostředí, místní lidi - jak to například dělají pražské firmy v Krkonoších.

Pan Meinel zmiňuje spousty zajímavách souvislostí ve spojení s Fichtelbergem či Kuroort Oberwiesenthalem. Pana Meinela můžete potkat na pěší tůře i na české straně. Je to milý a skromný pán na to, že je největším zaměstnavatelem a investorem v Kurort Oberwiesenthale.

Kéž bychom měli takového místního patriota také na nově vybudovaném Klínovci :-) celý článek


Mirko Ernst: Windkraftanlagen passen nicht zu unseren Vorstellungen von einer touristischen Entwicklung Oberwiesenthals.

Mirko Ernst ist geborener Oberwiesenthaler. Er ist leidenschaftlicher Fotograf und lebt mit seiner ganzen Persönlichkeit für die Stadt. Unlängst wurde er mit 7-jährigem Mandat zum Bürgermeister gewählt. Es erwarten ihn 7 Jahre Arbeit zur Entwicklung der Stadt und auch Jahre fruchtbarer und finanziell ertragreicher Zusammenarbeit mit der tschechischen Seite. Was sich alles bis zum Jahre 2013 ereignen wird, das müssen wir danach fragen, aber was plant der Herr Bürgermeister ? celý článek


Mirko Ernst: Větrné elektrárny neladí s naší představou o turistické budoucnosti města Kurort Oberwiesenthalu.

Mirko Ernst je rodilý občan Oberwiesenthalu. Je náruživý fotograf a pro město žije celou svou osobností. Nedávno se stal starostou města se sedmiletým mandátem. Čeká ho proto sedm let práce na zvelebení města a také léta plodné a na finance bohaté spolupráce s českou stranou. Co vše se stihne do roku 2013 postavit, se budeme muset zeptat později, ale co má pan starosta v plánu? celý článek


Brigitte Roscher z Kurort Oberwiesenthalu: Krušnohorka narozená a vyrůstající přímo na Fichtelbergu

Paní Brigitte Roscher je nejechtovnější Krušnohorkou, jakou jsme měli tu čest vyzpovídat. Narozena v meteorologické stanici na Fichtelbergu. Členka Erzgebirgsvereinu, učitelka lyžování, průvodkyně a šéfka Heimatmuzea v Oberwiesenthalu. K tomu matka, babička, řezbářka a historička, která krásně vypráví příběh krušnohoří mezi Klínovcem a Fichtelbergem.

Poslechněte si asi nejzajímavější a nejzasvěcenější povídání o centrálním Krušnohoří. Velmi podstatný rozhovor pro naši mozaiku. Jak tedy dostal Oberwiesenthal své jméno, jak se stavěla lanovka na Fichtelberg, jak spolu soupeřili Klínovec a Fichtelberg a mnoho dalších zajímavostí.
Omluvte prosím sníženou kvalitu záznamu. Překlad rozhovoru byl pořízen na méně kvalitní diktafon. Přeložil Ondřej Matějka. celý článek