Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Hauenštejn - Horní hrad

Hauenstein - Oberburg

Jedná se o unikátní, mnoha věžičkami a cimbuřím „naježenou" horskou neogotiku, svébytnou i v rámci zdejších slavných zámeckých adaptací. V osmdesátých letech 19. století byl zámek ještě v druhé etapě restaurován a doplněn jeho neogotický vzhled. Rod Buquoyů seděl na Hauenštejně až do konce druhé světové války. Po jejím skončení byl zámek v roce 1945 zkonfiskován a předán do státní správy. Rozsáhlé sbírky umění, obrazů a ostatního mobiliáře podlehly postupnému drancování. Na zámku byla zřízena ubytovna jáchymovských dolů a posléze dětský záchytný domov. Ten se na počátku šedesátých let přestěhoval blíže k zásobovacím centrům a civilizaci a ve vylidněných horách zůstal Hauenštejn ponechán svému osudu. Plných čtyřicet let byl bez dozoru, přístupný komukoli, a také proto byl přiveden až na hranici životu nebezpečné zříceniny bez stropů, střech a s pomalu se hroutícími zdmi. V osmdesátých letech se uvažovalo o jeho demolici. Přichází však sametová revoluce a zcela rozvrácenému zámku svítá malá naděje. Z té se však rodí nový život až za dalších deset let, kdy na sklonku roku 2000 přešel zcela zubožený zámek do soukromého vlastnictví. Ihned se začalo se záchrannými činnostmi a po čtyřech letech nelehké práce je již celý areál staticky zajištěn, je plně obnovena a zpřístupněna vyhlídková gotická věž, vstupní objekt brány se nachází před dokončením celkové rekonstrukce a celé romantické údolí v rozpracovaném stupni obnovy. Vzniká zde nadregionální kulturní centrum v unikátním krajinně-architektonickém duchu, s rozsáhlými budoucími kulturními aktivitami.

Projekt záchrany a obnovy Hauenštejna se těší mimořádné pozornosti veřejnosti i médií a podpory státních i regionálních institucí a soukromých přispěvatelů. Prostor pro individuální spolupráci je zde stále otevřen. Projekt záchrany a obnovy Hauenštejna neboli Horního hradu nyní úspěšně pokračuje, do starého panského sídla se opět navrací život: hrad je otevřen veřejnosti a pořádají se zde každoročně četné kulturní akce (řezbářské sympozium, hudební festivaly, historické dny a slavnosti, noční oživené prohlídky, koncerty, výstavy apod. - více na www.hornihrad.cz). Návštěvníci mají jedinečnou možnost uvidět, „jak se staví hrad", neboť celý areál je v podstatě znovu budován a mění se před očima. Plně rekonstruována byla vyhlídková věž, gotické sklepení s hodovnou a před dokončením se nachází objekt vstupní brány. K obnově Horního hradu je možné přispět dárcovskou SMS (ve tvaru DMS HORNIHRAD na tel. č. 87777), přímou manuální pomocí (jsou zde pořádány víkendové brigády) a samozřejmě také svou návštěvou. Majitel rovněž velmi uvítá jakoukoliv historickou dokumentaci či obrazový materiál týkající se hradu (tel. 777 028 820).


Články:

Pavel Palacký: Sechs Jahre suchte ich in ganz Europa die Burg meiner Träume, bevor ich auf Hauenstein im Erzgebirge stieß

Pavel Palacký hat sich einen schweren Lebensweg abgesteckt. Sein Anspruch wird aber durch eine riesige Portion Begeisterung und Berufung ausgeglichen, die ihn immer wieder anspornen. Im Jahre 2000 entschied er sich, nach sechs Jahren Suche, die Burgruine Hauenstein für anderthalb Millionen Kronen zu kaufen. Seitdem saniert er diese und versetzt sie in einen dem Erzgebirge zur Ehre gereichenden Zustand. Kein Zweifel besteht daran, dass das eine enorme Anstrengung erfordert. Wie viel Wissen, Freunde, Freiwillige und welch tolerante Ehefrau dafür erforderlich sind, steht noch auf einem anderen Blatt.

Pavel Palacký spricht sehr offen über seine Bestimmung und seinen Lebensweg. Wenn Sie einen Einblick in die Erzählungen des Burgherrn bekommen möchten, dann hören Sie hier herein.
celý článek


Pavel Palacký: Šest let jsem hledal v Evropě vysněný hrad, než jsem narazil na krušnohorský Hauenštejn.

Pavel Palacký je člověk, který si vytyčil složitou životní cestu. Její náročnost je ale vyvážena obrovskou dávkou nadšení a poslání, které jej znovu a znovu nabíjí. V roce 2000 se po šesti letech hledání rozhodl koupit za jeden a půl miliónu korun zříceninu hradu Hauenštejn. Od té doby ji opravuje a uvádí do stavu, aby Krušné hory zdobil. Že to vyžaduje ohromné úsilí a výdrž není pochyb. Kolik to ale vyžaduje znalostí, přátelství, dobrovolníků a jak moc tolerantní manželku, to je na déle.


Pavel Palacký velmi otevřeně vyprávěl o svém údělu a životní cestě. Pokud se chcete vžít do duše hradního pána, poslouchejte zde. celý článek


Die Ausstellung ist jetzt im Regierungsprezidium im Chemnitz instaliert

Am 6. 9. 2007 begann um 14: 30 begann die Vernissage. Viele Menschen sind angekommen. Es war sehr nett.

Die Ausstellung können sie hier sehen bis 2. 10. 2007. celý článek