Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Mariánská

Mariasorg

Dnešní rekreační středisko Mariánská se připomíná kolem roku 1465, tedy ještě před založením Jáchymova, a to pod názvem Sorg - „kraj pohraničního pralesa". V této době zde žil poustevník Jan Niavis (Sněhule), který měl poustevnu u kaple svatého Albrechta na Vlčím hřbetu (zalesněný vrch nad Mariánskou, 902 m n. m.) a prý předpověděl velkou slávu Jáchymova.V době třicetileté války Sorg značně zpustl a po válce roku 1656 tu byly jen dvě selské chalupy, jejichž majitelé se živili jako nádeníci. Také jáchymovské stříbrné doly třicetiletou válkou značně utrpěly a koncem 17. století se dolovalo jen velmi málo. V té době si jáchymovský městský tesař Hans Schmidt, štajgr nad štolami Salomon Muller a kostelník Hans Shuldes vzpomněli na proroctví Niavisovo a rozhodli se postavit na místě, kde stávala jeho poustevna, kapli Panny Marie s prosbou, aby se vrátila sláva jáchymovskému hornictví.

Nejprve tu byla roku 1691 postavena prozatímní dřevěná kaple a současně bylo zažádáno, aby se osada směla nazývat Maria Sorg - Mariánská. V kapli byl umístěn obraz, který později získal pověst milostného obrazu, při němž se děly zázraky. V Jáchymově je zaznamenána pouť většího rozsahu již 2. července 1694 z Jáchymova na Maria Sorg. Věřilo se, že se tu poutě konaly již před reformací a roku 1691 byla kaple jen obnovena. Již století předtím tu stál dřevěný kostelík, jehož zasvěcení slovanskému světci Vojtěchovi může dokazovat, že pochází ještě z doby před německou kolonizací - snad byl založen blahoslaveným Hroznatou, majitelem Hroznětína.

Stavba kamenného kostela byla dokončena až roku 1699 (vysvěcen byl 8. září 1669) a Mariánská se stala poutním místem nejvyšší časti Krušných hor. Roku 1710 se u kostela usazuje poustevník Eusebius Kolitsch z Hřebečné, který tu byl 30. května 1728 ve své poustevně přepaden loupežníky a upálen. Jáchymovská rada nechala v roce 1730 postavit u kostela hostinec a dřevěný útulek pro poutníky. Císařským diplomem z 19. ledna 1754 byl kostel Panny Marie propůjčen kapucínům k vykonávání bohoslužby a pak také zařazen do stavby klášterní.

Téhož roku bylo z podnětu jáchymovského měšťana Felixe Grimma povoleno postavit na Mariánské malý kapucínský horský klášter a další kostel klášterní. Stavby byly ukončeny v roce 1765. Věžičku na kostele Panny Marie vyzdvihl roku 1781 Tadeáš Schmidt z Jáchymova (pod dnešním sociálním ústavem). V roce 1847 měla Mariánská 16 domů a 119 obyvatel, v roce 1930 21 domů a 135 obyvatel. V padesátých letech 20. století se Jáchymovsko proměnilo v pracovní lágr, uranovou rudu těžily tisíce politických vězňů v nelidských podmínkách. Ještě dnes najdeme vězeňské domy v místech bývalých dolů s příhodnými názvy Rovnost, Svornost, Bratrství. Až počátkem šedesátých let po vytěžení uranu byly tábory zrušeny. Pracovní tábor na Mariánské byl po téměř celou dobu svého trvání určen pro vězně s kratšími tresty. Pověstné byly zdejší vyšetřovny v podzemí bývalého kláštera.

V roce 1965 proběhla demolice kláštera a v roce 1987 kardinál Tomášek udělil statut tohoto zaniklého poutního místa děkanskému kostelu svatého Jáchyma v Jáchymově, kde se uchovává historická milostná soška Panny Marie z Maria Sorgu - Mariánské. Na Mariánské bylo vybudováno provizorní sídliště pro horníky, protože doly, například Adam, Eva, Eduard, byly v nejbližším okolí. Po roce 1958 se většina horníků odstěhovala do nového sídliště v Ostrově nad Ohří a jednotlivé domky byly postupně předávány pro rekreační účely. Z bývalých kasáren SNB byl zřízen v roce 1962 ústav sociální péče. Dnes je toto kdysi slavné místo oblíbeným centrem turistů a lyžařů.

Dlužno dodat, že přímo na místě bývalého kláštera je dnes zahrada pro zaměstnance ústavu. Zůstaly stát pouze obvodové zdi pozemku kláštera, jež nám dávají jedinou vzpomínku na toto slavné poutní místo.


Články: